Remko Bart

"Elke les moet een feestje zijn. Als docent heb je daarin zelf de regie."

Docent Engels en Nederlands

“Hoelang ik al in het onderwijs zit? Poeh. Ruim 38 jaar? Ja, hier spreekt een echte nestor. Na mijn studie had ik twee bevoegdheden op zak; Nederlands en Engels. Tegelijkertijd haalde ik ook een aantekening voor drama, dus er viel wat te kiezen. Ik kon aan de slag in het theater of in het onderwijs. Het werd docent. Een keuze waar ik nooit spijt van heb gehad.”  

Pionieren
“De afgelopen jaren had ik maar één stelregel: blijf nooit ergens te lang zitten. Je moet jezelf ontwikkelen, anders roest je vast. Ik heb dan ook verschillende werkgevers gehad. Vanuit het handelsonderwijs heb ik samen met collega's in de jaren ‘90 een mbo-opleiding voor stewardessen ontwikkeld. Die bestaat nog steeds! Daarna gaf ik voor een langere periode les op een daltonschool. Daar kon ik volop pionieren, een bijzondere tijd was dat. Ik ben zelfs nog heel even schoolleider geweest, maar dat was niets voor mij. In die functie miste ik het contact met leerlingen.”

Veel ruimte en vrijheid
“Elke les moet een feestje zijn. Als docent heb je daarin zelf de regie. Welk vak je ook geeft; maak het boeiend. Varieer in de wijze waarop je jezelf presenteert, de manier waarop je je taal gebruikt en hoe je je verhalen lardeert met een kwinkslag. Op het Wim Gertenbach College is gelukkig veel ruimte en vrijheid om leerlingen op een leuke manier te betrekken bij de les. Ik moet me weliswaar conformeren aan het lesprogramma en de visie van de school, maar hóe ik dat doe, is aan mij. Zolang ik de onderwijsdoelstellingen maar haal. Dat werkt prettig.”

Oude stempel
“Als het om de inhoud gaat, ben ik van de oude stempel. Bij een vak als Nederlands kun je nu eenmaal niet om taalbeheersing of begrijpend lezen heen. Dat is de basis. Leerlingen lezen tegenwoordig te weinig. Dat vind ik jammer. Veel lezen draagt bij aan een goede woordenschat en stimuleert het taalgevoel. In mijn lessen hamer ik steeds op een correcte spelling en een juiste zinsopbouw. Ik ben een echte grammaticafreak, dus ook daar besteed ik veel aandacht aan. Begrijp je een bepaalde tekst niet? Dan is er een aantal handvatten waarmee je aan de slag kunt. Ga bijvoorbeeld het tekstdoel na en kijk naar de tekstverbanden; zowel op alinea- als zinsniveau. Voegwoorden hebben een betekenis. Als je die functie snapt, begrijp je de zin vaak ook. Op het moment dat het kwartje valt bij leerlingen, geeft me dat veel voldoening.” 

Remko over het Wim Gertenbach College:

“Het Wim Gertenbach College is de kleinste mavo van Nederland. Binnen drie weken ken je iedere leerling. Dat maakt het onderwijs zeer persoonlijk. Er valt hier niemand buiten de boot. De lijnen zijn ultrakort en de onderlinge ondersteuning is heel stevig. Er wordt veel georganiseerd voor de leerlingen, zoals voorlichting in mediawijsheid, lessen in budgettering, maar ook een verkeersmarkt over bijvoorbeeld de gevaren van alcohol in het verkeer. Daarbij werken we nauw samen met de politie.” 

“Dan is er natuurlijk nog onze legendarische diploma-uitreiking. Die is briljant, al zeg ik het zelf. Bij iedere leerling staan we thuis in duo’s voor de deur om te vertellen of ze wel of niet geslaagd zijn. Krijg je een roos, dan ben je geslaagd. De kunst is om die roos zo lang mogelijk uit beeld te houden, haha! Ons slagingspercentage is erg goed. Ruim 98% haalt het eindexamen. Een gegeven waar we trots op zijn.”