Privacy

Voor welke doeleinden gebruikt Dunamare onderwijs jouw persoonlijke gegevens?

Dit is de privacyverklaring van Dunamare Onderwijsgroep. We zijn een overkoepelende scholengroep van 22 middelbare scholen.

De volgende scholen vallen onder de groep: Coornhert Lyceum, Haarlem College, Haarlemmermeer Lyceum Dalton, Haarlemmermeerlyceum TTO, De Hartenlust, Hoofdvaart College, Het Ichthus Lyceum, ISK Haarlem, ISK Haarlemmermeer, Martieme Academie Harlingen, Maritiem College IJmuiden, Montessori College Aerdenhout, Praktijkschool de Linie, Praktijkschool Oost ter Hout, Praktijkschool Uithoorn, Prof. dr. Gunnin https://www.werkenbijdunamare.nl/scholengschool-VSO, Saga Driehuis, Het Schoter, Het Spaarne College, Tender College IJmuiden, Technisch College Velsen, Vellesan College, VSO Daaf GeluK en Wim Gertenbach College.

Deze privacyverklaring geeft je informatie over de persoonsgegevens die we verwerken via de website www.werkenbijdunamare.nl.

De stichting Dunamare Onderwijsgroep is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming conform de Uitvoeringswet AVG.

Contactgegevens Dunamare Onderwijsgroep

Adres                  : Diakenhuisweg 5
Postcode            : 2033 AP
Plaats                  : Haarlem
Telefoonnr.       : 020-53 03 600
Mailadres           : info@dunamare.nl

 

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

Rechtsgrond voor de verwerking
De basis voor de verwerking van je persoonsgegevens vindt zijn grondslag in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking is noodzakelijk voor het (mogelijk) aangaan van de arbeidsovereenkomst.

Je gegevens worden uitsluitend gedeeld met leidinggevenden en medewerkers die bij de selectie zijn betrokken. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst worden je gegevens opgenomen in ons personeelsadministratiesysteem.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als jij aangeeft; vier weken tot één jaar na het afronden van het selectieproces. Wij bewaren je gegevens enkel als je hiervoor toestemming hebt gegeven door deze verklaring te akkorderen. Als je toestemming hebt gegeven om je gegevens te bewaren, kunnen we je informeren over toekomstige vacatures. Wij bewaren je gegevens uiterlijk tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure, tenzij jezelf je toestemming intrekt. Dat kan op ieder moment.

Als je geen interesse meer hebt in mogelijke vacatures voor Dunamare Onderwijsgroep, dan kun je jezelf ook eerder uitschrijven via het kandidatenportaal.

Is het sollicitatieproces afgerond en ga je bij Dunamare onderwijs aan de slag, dan worden jouw persoonsgegevens automatisch uit het recruitmentsysteem verwijderd.

 

Jouw rechten
Als betrokkene heb je recht op inzage in de gegevens die wij van je verwerken, om deze zonodig te rectificeren of te verwijderen indien deze onjuist blijken te zijn. Tevens heb je het recht de gegevensverwerking te beperken danwel bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kunt een verzoek hiertoe indienen door een mail te sturen naar solliciteren@dunamare.nl.

Vragen of klachten?
Heb je vragen over de privacyverklaring kandidaten, is er iets onduidelijk over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en met jouw privacy als kandidaat? Neem dan contact op met HR door een e-mail te sturen naar HR-advies@dunamare.nl.

Heb je een klacht? Ook dan kun je bij HR terecht door een e-mail te sturen naar
HR-advies@dunamare.nl. Ook kun je op grond van artikel 57 AVG een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl tel. 0900-200 12 01).