Nikki Busser

"Het is fijn dat je leerlingen die om wat voor reden dan ook vastlopen in de klas, vooruit kunt helpen."

Trajectbegeleider

“Na mijn studie pedagogische wetenschappen ben ik begonnen als vestigingscoördinator voor huiswerkbegeleiding. Dat was ook op een middelbare school. Op zich een leuke baan, maar wel wat commercieel gericht. Vanuit die functie had ik veel gesprekken met het zorgteam en vooral met de trajectbegeleider. Hoe meer ik met haar sprak over haar werkzaamheden, hoe leuker me haar baan leek. Het werk sloot bovendien mooi aan bij mijn studie. Toen ze bij het Wim Gertenbach College een trajectbegeleider zochten, heb ik meteen gereageerd.”

Extra ondersteuningsbehoeften
“Vanuit mijn eigen werkruimte op school begeleid ik leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften hebben; die net wat meer hulp kunnen gebruiken op sociaal-emotioneel of didactisch gebied. Vaak meldt een mentor een leerling aan bij de zorgcoördinator, maar een hulpvraag kan ook via de basisschool of ouders komen. Een enkele keer signaleren we zelf dat een leerling niet lekker in z’n vel zit. Welke leerling er ook voor je zit en wat de aanleiding ook is; een open blik doet wonderen. In dit werk moet je nooit te snel oordelen of je laten leiden door aannames.” 

Ontwikkelingsperspectiefplan
“Ik observeer leerlingen in de klas en geef op basis van mijn bevindingen tips aan de docenten hoe ze met bepaalde leerlingen het beste kunnen omgaan. Maar leerlingen komen ook zelf naar me toe om even te praten of advies aan me te vragen. Bij elk traject wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. In een OPP staan de persoonlijke leerdoelen vermeld, die ik samen met de leerling en ouders of verzorgers tussentijds evalueer. Waar nodig, worden tijdens een traject ook externe partijen ingeschakeld, zoals jeugdhulpverlening of geestelijke gezondheidszorg zoals de GGD.”

Vooruit helpen
“De overstap van vestigingscoördinator naar trajectbegeleider is een goede zet geweest. Ik haal veel voldoening uit dit werk. Het is fijn dat je leerlingen die om wat voor reden dan ook vastlopen in de klas, vooruit kunt helpen. Vaak kun je met een paar gesprekken al veel voor ze betekenen en lukt het om ze weer volwaardig mee te laten draaien met de lessen. Door samen vooraf doelen te stellen, is het mogelijk om het succes van het traject te meten. Je kunt dan ook heel goed laten zien aan een leerling wat die allemaal in een bepaalde periode bereikt heeft. Ik merk dat een kind daarvan groeit.” 

Nikki over het Wim Gertenbach College:

“Ik heb hiervoor op een grote school gewerkt, maar ik vind de kleinschaligheid van het Wim Gertenbach College veel leuker. Met iets meer dan 200 leerlingen, zie ik alle leerlingen de hele dag door. Ik kan ze overal observeren en heb volop gelegenheid om even een praatje met ze te maken. Daardoor sta je in direct contact met ze. Dat is heel fijn.”