Lee-Anne van Pelt

"Op het toneel is er geen goed of fout. Je werkt met je eigen fantasie."

Docent Engels en theaterdocent

“Het is fantastisch om op het Haarlemmermeer Lyceum zowel Engels als theaterles te mogen geven. Het vak Engels is heel vertrouwd voor me. Ik kom uit Schotland en ben native speaker. In mijn theaterlessen krijgen leerlingen de kans om zichzelf te ontdekken; om na te gaan wie ze wel en niet willen zijn. Dat is weer heel wat anders dan dat je ze leert hoe ze een werkwoord in het Engels moeten vervoegen. Juist die afwisseling maakt mijn werk zo boeiend.”

Eén grote ontdekkingstocht
“De theaterlessen zijn heel gevarieerd. De ene week doen we een blokje Shakespeare, een andere keer leren leerlingen hoe ze met licht en geluid omgaan en in het bijzonder wat dat licht en geluid met een hoofpersonage kan doen. Het is één grote ontdekkingstocht. De leerlingen bepalen zelf in het theater wat ze neerzetten. Daarbij mogen ze de Engelse taal gebruiken zoals ze dat zelf willen. Je hoeft niet per se in vaktermen te praten; zolang je idee maar goed is. Dat vind ik veel belangrijker. Leerlingen horen ook niet van me dat iets fout is. Bij andere vakken werkt dat misschien zo; geef je het juiste of verkeerde antwoord op een multiple choice vraag. Op het toneel is er geen goed of fout. Je werkt met je eigen fantasie en krijgt vrij spel voor je eigen invalshoek.”

Tableau vivant
“Ik probeer mijn lesstof steeds op een andere manier aan te bieden. Als leerlingen bijvoorbeeld een boek lezen, vraag ik niet alleen of ze het verhaal begrijpen, maar laat ik ze ook een scène naspelen uit het boek. Ze mogen dan zelf bedenken hoe ze willen dat het boek eindigt. Dan maken ze een tableau vivant of spelen een ‘freeze scène’ na; staan ze stokstijf om in te zoomen op een bepaalde gebeurtenis. Zodra je in een rol stapt, komt het personage tot leven. Dat is waar het om gaat! Als creatief persoon is het heerlijk om zoveel ruimte te voelen bij het lesgeven. Ik kan hier echt mijn ei kwijt.”

Onderdeel van het leerproces
“In het onderwijs draait het om contact leggen; verbinding maken. Het is mijn drijfveer om kinderen vooruit te helpen. Dat doe ik onder meer door af en toe grenzen te stellen. Gaat een leerling toch een grens over? We maken allemaal fouten. Ook dat is onderdeel van het leerproces in de voorbereiding op de periode na school. In de zoektocht naar hun eigen identiteit kun je ze als docent diverse opties voorhouden, maar het is aan hen wat ze daarmee doen. Uiteindelijk bouwen ze aan hun eigen normen en waarden.”

Overwinning
“Als een leerling niet lekker in zijn vel zit, bereik je niets. Ik probeer er als docent dan van alles aan te doen om zo’n kind tegemoet te komen. Zo gingen we op schoolkamp, waarbij we wisten dat er één leerling ontzettend veel last van heimwee had. Haar ouders maakten zich zorgen en hadden speciaal in de buurt een hotel geboekt. ‘Kom op’, dacht ik bij mezelf. Ik wilde haar zo graag helpen! Vanaf de start van het kamp heb ik geprobeerd haar te enthousiasmeren, door te vertellen wat we allemaal gingen doen. Ik bleef maar tegen haar aanpraten. Wat denk je? Je zag dat ze steeds zelfverzekerder werd en met de dag groeide. Zo mooi! Uiteindelijk is ze alle dagen gebleven. Dat was echt een overwinning. Het maakt me trots om haar docent te zijn.”

Lee-Anne over Haarlemmermeer Lyceum TTO:

“Toen ik naar Nederland verhuisde, voelde ik me heel onzeker om met de Nederlandse taal voor de klas te gaan staan. Nu ik in mijn moedertaal mag lesgeven, voel ik me helemaal op mijn plek.” 

“Je krijgt hier volop kansen om het onderwijs op een andere manier vorm te geven. Daar prijs ik me heel gelukkig mee. Onlangs ben ik bijvoorbeeld gevraagd om coördinator IMYC te worden. IMYC is een onderwijsconcept om de overstap van onderbouw naar bovenbouw voor leerlingen wat eenvoudiger te maken. In de bovenbouw verwachten we van leerlingen dat ze kritisch naar hun eigen leerproces kunnen kijken en dat proces kunnen evalueren. Die vaardigheden worden met behulp van IMYC in de onderbouw alvast aangeleerd. Ik probeer ze daarbij aan te sporen wat meer out-of-the-box te denken. Een superleuke taak -noem het opdracht- om manieren te vinden om onze brugklassers optimaal te ondersteunen.”