Mitchell Elferink

"Als de band met een docent niet goed is, is de motivatie voor een vak vaak ook ver te zoeken"

Docent economie mediawijsheid

“Binnen Dunamare onderwijs heb ik meerdere petten op. Bij Het Schoter geef ik het vak economie en mediawijsheid en ben ik mentor van een mavo-3 klas. Op de Hartenlust ben ik naast docent economie ook verantwoordelijk voor de werving van brugklassers. Daarnaast is Het Schoter gestart met het extra begeleiden van jongens op school die wat meer moeite hebben om goed te presteren binnen de schoolse manier van werken. Een deel van die begeleiding neem ik eveneens op me. Met al die taken heb ik volop uitdagingen en afwisseling!”

Alledaagse situaties
“Wat ik van zowel economie als mediawijsheid zo leuk vind, is dat je beide vakken goed kunt toespitsen op alledaagse situaties. Dat maakt de onderwerpen in de lessen heel herkenbaar voor leerlingen, waardoor ze het een stuk interessanter vinden. Bij economie behandel ik nu bijvoorbeeld een hoofdstuk rondom solliciteren. Ik leg dan niet alleen uit wat vacatures zijn, maar ook een thema als budgettering komt aan bod. Veel jongeren hebben tegenwoordig een studieschuld. Ik behandel in de les hoe ze met hun inkomsten en uitgaven kunnen omgaan én wat er gebeurt als je niet uitkomt met je geld. Op zo’n moment heb ik alle aandacht.” 

Uiteenlopende onderwerpen
“Mediawijsheid is een relatief nieuw vak, dat steeds belangrijker wordt. De online wereld is immers niet meer weg te denken uit ons leven. Tijdens de les behandel ik uiteenlopende onderwerpen, zoals het sociale aspect van online media: wat zijn de voor- en nadelen van Instagram en hoe gaan we op internet met elkaar om? Daarnaast oefenen leerlingen ICT-vaardigheden en informatievaardigheden: hoe beoordeel je de informatie die je online ziet? Is alles wel even betrouwbaar? Denk bijvoorbeeld aan deep fake video’s die in opkomst zijn. Dat boeit mijn leerlingen in hoge mate. Tenslotte gaan we in de klas aan de slag met programmeerconcepten. Onlangs hebben we nog een webshop gebouwd in een oefenomgeving. Om het vak nog verder te professionaliseren, wil ik dit jaar samen met collega’s een vaste methodiek en structuur vaststellen.”

Strenge escalatieladder
“Met pubers kan ik goed overweg. Ik maak tijd voor een praatje, ook als ik niet aan het lesgeven ben. Daarnaast stel ik duidelijke kaders vast, maar is er ook ruimte voor een grap. Ze weten precies waar ze bij mij aan toe zijn. Ik hanteer bijvoorbeeld een vrij strenge escalatieladder. Bij de eerste waarschuwing is er nog niets aan hand. Bij de tweede waarschuwing moet een leerling twintig minuten nablijven, maar heeft een leerling wel de kans het goed te maken: blijft hij of zij de rest van de les goed meedoen, dan komt het nablijven te vervallen. Moet je toch nablijven en ga je daarna nog een keer de mist in? Dan moet je een oranje kaart bij de schoolleiding halen. Heel duidelijke regels en kaders, waardoor ik op objectieve wijze de orde kan handhaven. Wanneer leerlingen de les uit worden gestuurd, weten ze precies waarom en vinden ze dat vaak nog rechtvaardig ook.” 

Werkhouding
“Mavo- en onderbouwleerlingen zetten zich over het algemeen wat meer in voor jou als docent dan voor zichzelf. Als de band met een docent niet goed is, is de motivatie vaak ook ver te zoeken. Daarom wil ik graag een leuke sfeer in de klas. Dat begint al bij met een kort gesprekje bij binnenkomst. Leerlingen weten dat als ze bij mij opletten tijdens de les, de kans groter is dat ze hoge cijfers krijgen. Dat zie ik terug in de werkhouding; leerlingen zijn gemotiveerd aan het werk en vinden het leuk om iets over economie en mediawijsheid te leren. Op zo’n moment merk je pas welke invloed de manier van lesgeven heeft op de ontwikkeling van kinderen. Dat pedagogische aspect vind ik vaak nog leuker dan het lesgeven zelf!”