Rahim Gök

"Het is leuk om zaken in beweging te krijgen en waar mogelijk te optimaliseren"

Business Controller

“Mijn functie als business controller bij Dunamare onderwijs is tweeledig. Enerzijds ben ik één van de drie business partners van de Dunamare-scholen, die met allerlei financieel gerelateerde vragen bij mij terecht kunnen. Anderzijds bewaken wij gezamenlijk de planning- en controlcyclus. Daarbij stellen wij de schooljaarbegroting en maandrapportages op, maar leveren wij ook de liquiditeitsplanning en risicoanalyses aan bij de raad van bestuur. Een diverse baan dus.”

Menselijke maat
“Voordat ik bij Dunamare terechtkwam, was ik auditor bij een groot accountantskantoor. Een heel andere bedrijfscultuur dan het onderwijs. Een accountantskantoor is plat gezegd toch een soort urenfabriek. Vrijwel elk uur moet facturabel zijn. En linksom of rechtsom; het werk moest af. Dan bleef je maar wat langer zitten. Die sneltreinvaart was een goede leerschool voor mij, maar ik ben toch blij dat ik nu in een omgeving zit waar de menselijke maat leidend is.”

Waarde toevoegen
“Hoewel ik op het kantoor van het Bestuurs- en Servicebureau mijn vaste werkplek heb, ga ik vaak op bezoek bij een van de scholen. Dan ervaar je net wat meer wat er speelt en tegen welke dilemma’s ze aanlopen. Die scholen zijn als het ware mijn klanten, dus ik denk graag met een schooldirecteur mee in zo klantgericht mogelijke oplossingen. Uiteindelijk is dat wat ik het liefste doe: contact maken, waarde toevoegen en ideeën aandragen.”

Subsidieadministratie in Excel
“Ik werk hier pas sinds de zomer van 2021. In eerste instantie was ik projectcontroller op de financiële administratie, waar de subsidies nog geadministreerd werden in Excel. Dat was niet echt praktisch. Samen met een consultant hebben wij de subsidieadministratie toen omgezet en ondergebracht in het bestaande financiële softwarepakket, waardoor subsidies voortaan ook gemonitord kunnen worden. Een project waar ik best trots op ben.” 

Mijlpaal
“Het is leuk om zaken in beweging te krijgen en waar mogelijk te optimaliseren. Neem de NPO-gelden; het steunpakket van het rijk om de schade als gevolg van corona te compenseren. We wisten niet zo goed hoe we die gelden moesten registreren en verantwoorden. Om de geldstromen inzichtelijk te maken, hebben we een centraal verantwoordingsdocument ontwikkeld. Elke school kon daarop invullen op welke wijze ze het NPO-budget besteed hadden. Zo beschikten we over volledige data en wisten we precies hoeveel NPO-geld we hadden uitgegeven én wat er nog op de planken lag. Dat document hebben we voorzien van allerlei mooie visualisaties, die de data krachtig weergaven. Dat was een mooie mijlpaal.”

Onder de loep houden
“Als je denkt dat iets beter kan, moet je dat in ieder geval onderzoeken. Zo wil ik binnenkort nog eens kritisch kijken naar onze planning- en controlcyclus. Bepaalde keuzes en afwegingen die de afgelopen jaren zijn gemaakt, nogmaals onder de loep houden. Stippen wij bijvoorbeeld relevante zaken aan in onze rapportages? Of hebben scholen misschien behoefte aan een heel andere soort informatie? Door met elkaar het gesprek aan te gaan, kunnen we als business controllers nog meer van betekenis zijn.” 

Rahim over Dunamare onderwijs:

“Vanuit Dunamare is er veel aandacht voor een goede werk-privébalans. Er is alle begrip als je een dag thuis moet werken, omdat je geen opvang kunt regelen voor je kinderen. Tegelijkertijd is er volop ruimte voor ambitie en persoonlijke ontwikkeling. Binnen een jaar kreeg ik al de kans door te groeien naar de functie van business controller. Dat geeft veel voldoening.”